Querys items lvl 105

Topic created · 13 Posts · 2890 Views
 • ola uj hoy les traigo los Querys de los items del lvl 105

  INSERT INTO `item_proto` VALUES ('91490', 'Vermumte Kapuze+0', 'Vermumte Kapuze+0', '2', '1', '0', '1', '0', '0', '2', '', '0', '0', '91491', '900', '0', '15', '1', '105', '0', '0', '7', '3', '0', '0', '0', '0', '0', '13', '0', '0', '0', '45', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '0', '0', '0');
  INSERT INTO `item_proto` VALUES ('91491', 'Vermumte Kapuze+1', 'Vermumte Kapuze+1', '2', '1', '0', '1', '0', '0', '2', '', '0', '0', '91492', '901', '0', '15', '1', '105', '0', '0', '7', '5', '0', '0', '0', '0', '0', '13', '0', '0', '0', '57', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '0', '0', '0');
  INSERT INTO `item_proto` VALUES ('91492', 'Vermumte Kapuze+2', 'Vermumte Kapuze+2', '2', '1', '0', '1', '0', '0', '2', '', '0', '0', '91493', '902', '0', '15', '1', '105', '0', '0', '7', '8', '0', '0', '0', '0', '0', '13', '0', '0', '0', '63', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '0', '0', '0');
  INSERT INTO `item_proto` VALUES ('91493', 'Vermumte Kapuze+3', 'Vermumte Kapuze+3', '2', '1', '0', '1', '0', '0', '2', '', '0', '0', '91494', '903', '0', '15', '1', '105', '0', '0', '7', '10', '0', '0', '0', '0', '0', '13', '0', '0', '0', '67', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '0', '0', '0');
  INSERT INTO `item_proto` VALUES ('91494', 'Vermumte Kapuze+4', 'Vermumte Kapuze+4', '2', '1', '0', '1', '0', '0', '2', '', '0', '0', '91495', '904', '0', '15', '1', '105', '0', '0', '7', '13', '0', '0', '0', '0', '0', '13', '0', '0', '0', '72', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '0', '0', '0');
  INSERT INTO `item_proto` VALUES ('91495', 'Vermumte Kapuze+5', 'Vermumte Kapuze+5', '2', '1', '0', '1', '0', '0', '2', '', '0', '0', '91496', '905', '0', '15', '1', '105', '0', '0', '7', '15', '0', '0', '0', '0', '0', '13', '0', '0', '0', '79', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '0', '0', '0');
  INSERT INTO `item_proto` VALUES ('91496', 'Vermumte Kapuze+6', 'Vermumte Kapuze+6', '2', '1', '0', '1', '0', '0', '2', '', '0', '0', '91497', '906', '0', '15', '1', '105', '0', '0', '7', '20', '0', '0', '0', '0', '0', '13', '0', '0', '0', '85', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '0', '0', '0');
  INSERT INTO `item_proto` VALUES ('91497', 'Vermumte Kapuze+7', 'Vermumte Kapuze+7', '2', '1', '0', '1', '0', '0', '2', '', '0', '0', '91498', '907', '0', '15', '1', '105', '0', '0', '7', '25', '0', '0', '0', '0', '0', '13', '0', '0', '0', '91', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '0', '0', '0');
  INSERT INTO `item_proto` VALUES ('91498', 'Vermumte Kapuze+8', 'Vermumte Kapuze+8', '2', '1', '0', '1', '0', '0', '2', '', '0', '0', '91499', '908', '0', '15', '1', '105', '0', '0', '7', '35', '0', '0', '0', '0', '0', '13', '0', '0', '0', '98', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '0', '0', '0');
  INSERT INTO `item_proto` VALUES ('91499', 'Vermumte Kapuze+9', 'Vermumte Kapuze+9', '2', '1', '0', '1', '0', '0', '2', '', '0', '0', '0', '0', '0', '15', '1', '105', '0', '0', '7', '50', '0', '0', '0', '0', '0', '13', '0', '0', '0', '103', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '0', '0', '0');
  INSERT INTO `item_proto` VALUES ('91500', 'Hut von M.J+0', 'Hut von M.J+0', '2', '1', '0', '1', '0', '0', '2', '', '0', '0', '91501', '900', '0', '15', '1', '115', '0', '0', '6', '3', '0', '0', '0', '0', '0', '13', '0', '0', '0', '57', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '0', '0', '0');
  INSERT INTO `item_proto` VALUES ('91501', 'Hut von M.J+1', 'Hut von M.J+1', '2', '1', '0', '1', '0', '0', '2', '', '0', '0', '91502', '901', '0', '15', '1', '115', '0', '0', '6', '5', '0', '0', '0', '0', '0', '13', '0', '0', '0', '63', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '0', '0', '0');
  INSERT INTO `item_proto` VALUES ('91502', 'Hut von M.J+2', 'Hut von M.J+2', '2', '1', '0', '1', '0', '0', '2', '', '0', '0', '91503', '902', '0', '15', '1', '115', '0', '0', '6', '8', '0', '0', '0', '0', '0', '13', '0', '0', '0', '67', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '0', '0', '0');
  INSERT INTO `item_proto` VALUES ('91503', 'Hut von M.J+3', 'Hut von M.J+3', '2', '1', '0', '1', '0', '0', '2', '', '0', '0', '91504', '903', '0', '15', '1', '115', '0', '0', '6', '10', '0', '0', '0', '0', '0', '13', '0', '0', '0', '72', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '0', '0', '0');
  INSERT INTO `item_proto` VALUES ('91504', 'Hut von M.J+4', 'Hut von M.J+4', '2', '1', '0', '1', '0', '0', '2', '', '0', '0', '91505', '904', '0', '15', '1', '115', '0', '0', '6', '13', '0', '0', '0', '0', '0', '13', '0', '0', '0', '79', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '0', '0', '0');
  INSERT INTO `item_proto` VALUES ('91505', 'Hut von M.J+5', 'Hut von M.J+5', '2', '1', '0', '1', '0', '0', '2', '', '0', '0', '91506', '905', '0', '15', '1', '115', '0', '0', '6', '15', '0', '0', '0', '0', '0', '13', '0', '0', '0', '85', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '0', '0', '0');
  INSERT INTO `item_proto` VALUES ('91506', 'Hut von M.J+6', 'Hut von M.J+6', '2', '1', '0', '1', '0', '0', '2', '', '0', '0', '91507', '906', '0', '15', '1', '115', '0', '0', '6', '20', '0', '0', '0', '0', '0', '13', '0', '0', '0', '91', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '0', '0', '0');
  INSERT INTO `item_proto` VALUES ('91507', 'Hut von M.J+7', 'Hut von M.J+7', '2', '1', '0', '1', '0', '0', '2', '', '0', '0', '91508', '907', '0', '15', '1', '115', '0', '0', '6', '25', '0', '0', '0', '0', '0', '13', '0', '0', '0', '98', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '0', '0', '0');
  INSERT INTO `item_proto` VALUES ('91508', 'Hut von M.J+8', 'Hut von M.J+8', '2', '1', '0', '1', '0', '0', '2', '', '0', '0', '91509', '908', '0', '15', '1', '115', '0', '0', '6', '35', '0', '0', '0', '0', '0', '13', '0', '0', '0', '103', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '0', '0', '0');
  INSERT INTO `item_proto` VALUES ('91509', 'Hut von M.J+9', 'Hut von M.J+9', '2', '1', '0', '1', '0', '0', '2', '', '0', '0', '0', '0', '0', '15', '1', '115', '0', '0', '6', '50', '0', '0', '0', '0', '0', '13', '0', '0', '0', '113', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '0', '0', '0');
  INSERT INTO `item_proto` VALUES ('91700', 'Handschuhe des Drachen+0', 'Handschuhe des Drachen+0', '2', '3', '0', '1', '0', '0', '8', '', '0', '0', '91701', '900', '0', '15', '1', '105', '0', '0', '5', '3', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '0', '0', '0');
  INSERT INTO `item_proto` VALUES ('91510', 'Helm der Zentauren+0', 'Helm der Zentauren+0', '2', '1', '0', '1', '0', '0', '2', '', '0', '0', '91511', '900', '0', '15', '1', '105', '0', '0', '5', '3', '0', '0', '0', '0', '0', '13', '0', '0', '0', '57', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '0', '0', '0');
  INSERT INTO `item_proto` VALUES ('91511', 'Helm der Zentauren+1', 'Helm der Zentauren+1', '2', '1', '0', '1', '0', '0', '2', '', '0', '0', '91512', '901', '0', '15', '1', '105', '0', '0', '5', '5', '0', '0', '0', '0', '0', '13', '0', '0', '0', '63', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '0', '0', '0');
  INSERT INTO `item_proto` VALUES ('91512', 'Helm der Zentauren+2', 'Helm der Zentauren+2', '2', '1', '0', '1', '0', '0', '2', '', '0', '0', '91513', '902', '0', '15', '1', '105', '0', '0', '5', '8', '0', '0', '0', '0', '0', '13', '0', '0', '0', '67', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '0', '0', '0');
  INSERT INTO `item_proto` VALUES ('91513', 'Helm der Zentauren+3', 'Helm der Zentauren+3', '2', '1', '0', '1', '0', '0', '2', '', '0', '0', '91514', '903', '0', '15', '1', '105', '0', '0', '5', '10', '0', '0', '0', '0', '0', '13', '0', '0', '0', '72', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '0', '0', '0');
  INSERT INTO `item_proto` VALUES ('91514', 'Helm der Zentauren+4', 'Helm der Zentauren+4', '2', '1', '0', '1', '0', '0', '2', '', '0', '0', '91515', '904', '0', '15', '1', '105', '0', '0', '5', '13', '0', '0', '0', '0', '0', '13', '0', '0', '0', '79', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '0', '0', '0');
  INSERT INTO `item_proto` VALUES ('91515', 'Helm der Zentauren+5', 'Helm der Zentauren+5', '2', '1', '0', '1', '0', '0', '2', '', '0', '0', '91516', '905', '0', '15', '1', '105', '0', '0', '5', '15', '0', '0', '0', '0', '0', '13', '0', '0', '0', '85', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '0', '0', '0');
  INSERT INTO `item_proto` VALUES ('91516', 'Helm der Zentauren+6', 'Helm der Zentauren+6', '2', '1', '0', '1', '0', '0', '2', '', '0', '0', '91517', '906', '0', '15', '1', '105', '0', '0', '5', '20', '0', '0', '0', '0', '0', '13', '0', '0', '0', '91', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '0', '0', '0');
  INSERT INTO `item_proto` VALUES ('91517', 'Helm der Zentauren+7', 'Helm der Zentauren+7', '2', '1', '0', '1', '0', '0', '2', '', '0', '0', '91518', '907', '0', '15', '1', '105', '0', '0', '5', '25', '0', '0', '0', '0', '0', '13', '0', '0', '0', '98', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '0', '0', '0');
  INSERT INTO `item_proto` VALUES ('91518', 'Helm der Zentauren+8', 'Helm der Zentauren+8', '2', '1', '0', '1', '0', '0', '2', '', '0', '0', '91519', '908', '0', '15', '1', '105', '0', '0', '5', '35', '0', '0', '0', '0', '0', '13', '0', '0', '0', '103', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '0', '0', '0');
  INSERT INTO `item_proto` VALUES ('91519', 'Helm der Zentauren+9', 'Helm der Zentauren+9', '2', '1', '0', '1', '0', '0', '2', '', '0', '0', '0', '0', '0', '15', '1', '105', '0', '0', '5', '50', '0', '0', '0', '0', '0', '13', '0', '0', '0', '113', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '0', '0', '0');
  INSERT INTO `item_proto` VALUES ('91520', 'Helm der Agenten+0', 'Helm der Agenten+0', '2', '1', '0', '1', '0', '0', '2', '', '0', '0', '91521', '900', '0', '15', '1', '115', '0', '0', '12', '3', '0', '0', '0', '0', '0', '13', '0', '0', '0', '57', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '0', '0', '0');
  INSERT INTO `item_proto` VALUES ('91521', 'Helm der Agenten+1', 'Helm der Agenten+1', '2', '1', '0', '1', '0', '0', '2', '', '0', '0', '91522', '901', '0', '15', '1', '115', '0', '0', '12', '5', '0', '0', '0', '0', '0', '13', '0', '0', '0', '63', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '0', '0', '0');
  INSERT INTO `item_proto` VALUES ('91522', 'Helm der Agenten+2', 'Helm der Agenten+2', '2', '1', '0', '1', '0', '0', '2', '', '0', '0', '91523', '902', '0', '15', '1', '115', '0', '0', '12', '8', '0', '0', '0', '0', '0', '13', '0', '0', '0', '67', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '0', '0', '0');
  INSERT INTO `item_proto` VALUES ('91523', 'Helm der Agenten+3', 'Helm der Agenten+3', '2', '1', '0', '1', '0', '0', '2', '', '0', '0', '91524', '903', '0', '15', '1', '115', '0', '0', '12', '10', '0', '0', '0', '0', '0', '13', '0', '0', '0', '72', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '0', '0', '0');
  INSERT INTO `item_proto` VALUES ('91524', 'Helm der Agenten+4', 'Helm der Agenten+4', '2', '1', '0', '1', '0', '0', '2', '', '0', '0', '91525', '904', '0', '15', '1', '115', '0', '0', '12', '13', '0', '0', '0', '0', '0', '13', '0', '0', '0', '79', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '0', '0', '0');
  INSERT INTO `item_proto` VALUES ('91525', 'Helm der Agenten+5', 'Helm der Agenten+5', '2', '1', '0', '1', '0', '0', '2', '', '0', '0', '91526', '905', '0', '15', '1', '115', '0', '0', '12', '15', '0', '0', '0', '0', '0', '13', '0', '0', '0', '85', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '0', '0', '0');
  INSERT INTO `item_proto` VALUES ('91526', 'Helm der Agenten+6', 'Helm der Agenten+6', '2', '1', '0', '1', '0', '0', '2', '', '0', '0', '91527', '906', '0', '15', '1', '115', '0', '0', '12', '20', '0', '0', '0', '0', '0', '13', '0', '0', '0', '91', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '0', '0', '0');
  INSERT INTO `item_proto` VALUES ('91527', 'Helm der Agenten+7', 'Helm der Agenten+7', '2', '1', '0', '1', '0', '0', '2', '', '0', '0', '91528', '907', '0', '15', '1', '115', '0', '0', '12', '25', '0', '0', '0', '0', '0', '13', '0', '0', '0', '98', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '0', '0', '0');
  INSERT INTO `item_proto` VALUES ('91528', 'Helm der Agenten+8', 'Helm der Agenten+8', '2', '1', '0', '1', '0', '0', '2', '', '0', '0', '91529', '908', '0', '15', '1', '115', '0', '0', '12', '35', '0', '0', '0', '0', '0', '13', '0', '0', '0', '103', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '0', '0', '0');
  INSERT INTO `item_proto` VALUES ('91529', 'Helm der Agenten+9', 'Helm der Agenten+9', '2', '1', '0', '1', '0', '0', '2', '', '0', '0', '0', '0', '0', '15', '1', '115', '0', '0', '12', '50', '0', '0', '0', '0', '0', '13', '0', '0', '0', '113', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '0', '0', '0');
  INSERT INTO `item_proto` VALUES ('91530', 'Helm des Anführers+0', 'Helm des Anführers+0', '2', '1', '0', '1', '0', '0', '2', '', '0', '0', '91531', '900', '0', '15', '1', '105', '0', '0', '66', '3', '0', '0', '0', '0', '0', '13', '0', '0', '0', '57', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '0', '0', '0');
  INSERT INTO `item_proto` VALUES ('91531', 'Helm des Anführers+1', 'Helm des Anführers+1', '2', '1', '0', '1', '0', '0', '2', '', '0', '0', '91532', '901', '0', '15', '1', '105', '0', '0', '66', '5', '0', '0', '0', '0', '0', '13', '0', '0', '0', '63', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '0', '0', '0');
  INSERT INTO `item_proto` VALUES ('91532', 'Helm des Anführers+2', 'Helm des Anführers+2', '2', '1', '0', '1', '0', '0', '2', '', '0', '0', '91533', '902', '0', '15', '1', '105', '0', '0', '66', '8', '0', '0', '0', '0', '0', '13', '0', '0', '0', '67', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '0', '0', '0');
  INSERT INTO `item_proto` VALUES ('91533', 'Helm des Anführers+3', 'Helm des Anführers+3', '2', '1', '0', '1', '0', '0', '2', '', '0', '0', '91534', '903', '0', '15', '1', '105', '0', '0', '66', '10', '0', '0', '0', '0', '0', '13', '0', '0', '0', '72', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '0', '0', '0');
  INSERT INTO `item_proto` VALUES ('91534', 'Helm des Anführers+4', 'Helm des Anführers+4', '2', '1', '0', '1', '0', '0', '2', '', '0', '0', '91535', '904', '0', '15', '1', '105', '0', '0', '66', '13', '0', '0', '0', '0', '0', '13', '0', '0', '0', '79', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '0', '0', '0');
  INSERT INTO `item_proto` VALUES ('91535', 'Helm des Anführers+5', 'Helm des Anführers+5', '2', '1', '0', '1', '0', '0', '2', '', '0', '0', '91536', '905', '0', '15', '1', '105', '0', '0', '66', '15', '0', '0', '0', '0', '0', '13', '0', '0', '0', '85', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '0', '0', '0');
  INSERT INTO `item_proto` VALUES ('91536', 'Helm des Anführers+6', 'Helm des Anführers+6', '2', '1', '0', '1', '0', '0', '2', '', '0', '0', '91537', '906', '0', '15', '1', '105', '0', '0', '66', '20', '0', '0', '0', '0', '0', '13', '0', '0', '0', '91', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '0', '0', '0');
  INSERT INTO `item_proto` VALUES ('91537', 'Helm des Anführers+7', 'Helm des Anführers+7', '2', '1', '0', '1', '0', '0', '2', '', '0', '0', '91538', '907', '0', '15', '1', '105', '0', '0', '66', '25', '0', '0', '0', '0', '0', '13', '0', '0', '0', '98', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '0', '0', '0');
  INSERT INTO `item_proto` VALUES ('91538', 'Helm des Anführers+8', 'Helm des Anführers+8', '2', '1', '0', '1', '0', '0', '2', '', '0', '0', '91539', '908', '0', '15', '1', '105', '0', '0', '66', '35', '0', '0', '0', '0', '0', '13', '0', '0', '0', '103', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '0', '0', '0');
  INSERT INTO `item_proto` VALUES ('91539', 'Helm des Anführers+9', 'Helm des Anführers+9', '2', '1', '0', '1', '0', '0', '2', '', '0', '0', '0', '0', '0', '15', '1', '105', '0', '0', '66', '50', '0', '0', '0', '0', '0', '13', '0', '0', '0', '113', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '0', '0', '0');
  INSERT INTO `item_proto` VALUES ('91540', 'Helm von Cidios+0', 'Helm von Cidios+0', '2', '1', '0', '1', '0', '0', '2', '', '0', '0', '91541', '900', '0', '15', '1', '115', '0', '0', '64', '3', '0', '0', '0', '0', '0', '13', '0', '0', '0', '57', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '0', '0', '0');
  INSERT INTO `item_proto` VALUES ('91541', 'Helm von Cidios+1', 'Helm von Cidios+1', '2', '1', '0', '1', '0', '0', '2', '', '0', '0', '91542', '901', '0', '15', '1', '115', '0', '0', '64', '5', '0', '0', '0', '0', '0', '13', '0', '0', '0', '63', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '0', '0', '0');
  INSERT INTO `item_proto` VALUES ('91542', 'Helm von Cidios+2', 'Helm von Cidios+2', '2', '1', '0', '1', '0', '0', '2', '', '0', '0', '91543', '902', '0', '15', '1', '115', '0', '0', '64', '8', '0', '0', '0', '0', '0', '13', '0', '0', '0', '67', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '0', '0', '0');
  INSERT INTO `item_proto` VALUES ('91543', 'Helm von Cidios+3', 'Helm von Cidios+3', '2', '1', '0', '1', '0', '0', '2', '', '0', '0', '91544', '903', '0', '15', '1', '115', '0', '0', '64', '10', '0', '0', '0', '0', '0', '13', '0', '0', '0', '72', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '0', '0', '0');
  INSERT INTO `item_proto` VALUES ('91544', 'Helm von Cidios+4', 'Helm von Cidios+4', '2', '1', '0', '1', '0', '0', '2', '', '0', '0', '91545', '904', '0', '15', '1', '115', '0', '0', '64', '13', '0', '0', '0', '0', '0', '13', '0', '0', '0', '79', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '0', '0', '0');
  INSERT INTO `item_proto` VALUES ('91545', 'Helm von Cidios+5', 'Helm von Cidios+5', '2', '1', '0', '1', '0', '0', '2', '', '0', '0', '91546', '905', '0', '15', '1', '115', '0', '0', '64', '15', '0', '0', '0', '0', '0', '13', '0', '0', '0', '85', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '0', '0', '0');
  INSERT INTO `item_proto` VALUES ('91546', 'Helm von Cidios+6', 'Helm von Cidios+6', '2', '1', '0', '1', '0', '0', '2', '', '0', '0', '91547', '906', '0', '15', '1', '115', '0', '0', '64', '20', '0', '0', '0', '0', '0', '13', '0', '0', '0', '91', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '0', '0', '0');
  INSERT INTO `item_proto` VALUES ('91547', 'Helm von Cidios+7', 'Helm von Cidios+7', '2', '1', '0', '1', '0', '0', '2', '', '0', '0', '91548', '907', '0', '15', '1', '115', '0', '0', '64', '25', '0', '0', '0', '0', '0', '13', '0', '0', '0', '98', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '0', '0', '0');
  INSERT INTO `item_proto` VALUES ('91548', 'Helm von Cidios+8', 'Helm von Cidios+8', '2', '1', '0', '1', '0', '0', '2', '', '0', '0', '91549', '908', '0', '15', '1', '115', '0', '0', '64', '35', '0', '0', '0', '0', '0', '13', '0', '0', '0', '103', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '0', '0', '0');
  INSERT INTO `item_proto` VALUES ('91549', 'Helm von Cidios+9', 'Helm von Cidios+9', '2', '1', '0', '1', '0', '0', '2', '', '0', '0', '0', '0', '0', '15', '1', '115', '0', '0', '64', '50', '0', '0', '0', '0', '0', '13', '0', '0', '0', '113', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '0', '0', '0');
  INSERT INTO `item_proto` VALUES ('91550', 'Helm des Feuers+0', 'Helm des Feuers+0', '2', '1', '0', '1', '0', '0', '2', '', '0', '0', '91551', '900', '0', '15', '1', '105', '0', '0', '35', '3', '0', '0', '0', '0', '0', '13', '0', '0', '0', '57', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '0', '0', '0');
  INSERT INTO `item_proto` VALUES ('91551', 'Helm des Feuers+1', 'Helm des Feuers+1', '2', '1', '0', '1', '0', '0', '2', '', '0', '0', '91552', '901', '0', '15', '1', '105', '0', '0', '35', '5', '0', '0', '0', '0', '0', '13', '0', '0', '0', '63', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '0', '0', '0');
  INSERT INTO `item_proto` VALUES ('91552', 'Helm des Feuers+2', 'Helm des Feuers+2', '2', '1', '0', '1', '0', '0', '2', '', '0', '0', '91553', '902', '0', '15', '1', '105', '0', '0', '35', '8', '0', '0', '0', '0', '0', '13', '0', '0', '0', '67', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '0', '0', '0');
  INSERT INTO `item_proto` VALUES ('91553', 'Helm des Feuers+3', 'Helm des Feuers+3', '2', '1', '0', '1', '0', '0', '2', '', '0', '0', '91554', '903', '0', '15', '1', '105', '0', '0', '35', '10', '0', '0', '0', '0', '0', '13', '0', '0', '0', '72', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '0', '0', '0');
  INSERT INTO `item_proto` VALUES ('91554', 'Helm des Feuers+4', 'Helm des Feuers+4', '2', '1', '0', '1', '0', '0', '2', '', '0', '0', '91555', '904', '0', '15', '1', '105', '0', '0', '35', '13', '0', '0', '0', '0', '0', '13', '0', '0', '0', '79', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '0', '0', '0');
  INSERT INTO `item_proto` VALUES ('91555', 'Helm des Feuers+5', 'Helm des Feuers+5', '2', '1', '0', '1', '0', '0', '2', '', '0', '0', '91556', '905', '0', '15', '1', '105', '0', '0', '35', '15', '0', '0', '0', '0', '0', '13', '0', '0', '0', '85', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '0', '0', '0');
  INSERT INTO `item_proto` VALUES ('91556', 'Helm des Feuers+6', 'Helm des Feuers+6', '2', '1', '0', '1', '0', '0', '2', '', '0', '0', '91557', '906', '0', '15', '1', '105', '0', '0', '35', '20', '0', '0', '0', '0', '0', '13', '0', '0', '0', '91', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '0', '0', '0');
  INSERT INTO `item_proto` VALUES ('91557', 'Helm des Feuers+7', 'Helm des Feuers+7', '2', '1', '0', '1', '0', '0', '2', '', '0', '0', '91558', '907', '0', '15', '1', '105', '0', '0', '35', '25', '0', '0', '0', '0', '0', '13', '0', '0', '0', '98', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '0', '0', '0');
  INSERT INTO `item_proto` VALUES ('91558', 'Helm des Feuers+8', 'Helm des Feuers+8', '2', '1', '0', '1', '0', '0', '2', '', '0', '0', '91559', '908', '0', '15', '1', '105', '0', '0', '35', '35', '0', '0', '0', '0', '0', '13', '0', '0', '0', '103', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '0', '0', '0');
  INSERT INTO `item_proto` VALUES ('91559', 'Helm des Feuers+9', 'Helm des Feuers+9', '2', '1', '0', '1', '0', '0', '2', '', '0', '0', '0', '0', '0', '15', '1', '105', '0', '0', '35', '50', '0', '0', '0', '0', '0', '13', '0', '0', '0', '113', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '0', '0', '0');
  INSERT INTO `item_proto` VALUES ('91560', 'Helm der Vernichtung+0', 'Helm der Vernichtung+0', '2', '1', '0', '1', '0', '0', '2', '', '0', '0', '91561', '900', '0', '15', '1', '115', '0', '0', '17', '3', '0', '0', '0', '0', '0', '13', '0', '0', '0', '57', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '0', '0', '0');
  INSERT INTO `item_proto` VALUES ('91561', 'Helm der Vernichtung+1', 'Helm der Vernichtung+1', '2', '1', '0', '1', '0', '0', '2', '', '0', '0', '91562', '901', '0', '15', '1', '115', '0', '0', '17', '5', '0', '0', '0', '0', '0', '13', '0', '0', '0', '63', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '0', '0', '0');
  INSERT INTO `item_proto` VALUES ('91562', 'Helm der Vernichtung+2', 'Helm der Vernichtung+2', '2', '1', '0', '1', '0', '0', '2', '', '0', '0', '91563', '902', '0', '15', '1', '115', '0', '0', '17', '8', '0', '0', '0', '0', '0', '13', '0', '0', '0', '67', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '0', '0', '0');
  INSERT INTO `item_proto` VALUES ('91563', 'Helm der Vernichtung+3', 'Helm der Vernichtung+3', '2', '1', '0', '1', '0', '0', '2', '', '0', '0', '91564', '903', '0', '15', '1', '115', '0', '0', '17', '10', '0', '0', '0', '0', '0', '13', '0', '0', '0', '72', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '0', '0', '0');
  INSERT INTO `item_proto` VALUES ('91564', 'Helm der Vernichtung+4', 'Helm der Vernichtung+4', '2', '1', '0', '1', '0', '0', '2', '', '0', '0', '91565', '904', '0', '15', '1', '115', '0', '0', '17', '13', '0', '0', '0', '0', '0', '13', '0', '0', '0', '79', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '0', '0', '0');
  INSERT INTO `item_proto` VALUES ('91565', 'Helm der Vernichtung+5', 'Helm der Vernichtung+5', '2', '1', '0', '1', '0', '0', '2', '', '0', '0', '91566', '905', '0', '15', '1', '115', '0', '0', '17', '15', '0', '0', '0', '0', '0', '13', '0', '0', '0', '85', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '0', '0', '0');
  INSERT INTO `item_proto` VALUES ('91566', 'Helm der Vernichtung+6', 'Helm der Vernichtung+6', '2', '1', '0', '1', '0', '0', '2', '', '0', '0', '91567', '906', '0', '15', '1', '115', '0', '0', '17', '20', '0', '0', '0', '0', '0', '13', '0', '0', '0', '91', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '0', '0', '0');
  INSERT INTO `item_proto` VALUES ('91567', 'Helm der Vernichtung+7', 'Helm der Vernichtung+7', '2', '1', '0', '1', '0', '0', '2', '', '0', '0', '91568', '907', '0', '15', '1', '115', '0', '0', '17', '25', '0', '0', '0', '0', '0', '13', '0', '0', '0', '98', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '0', '0', '0');
  INSERT INTO `item_proto` VALUES ('91568', 'Helm der Vernichtung+8', 'Helm der Vernichtung+8', '2', '1', '0', '1', '0', '0', '2', '', '0', '0', '91569', '908', '0', '15', '1', '115', '0', '0', '17', '35', '0', '0', '0', '0', '0', '13', '0', '0', '0', '103', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '0', '0', '0');
  INSERT INTO `item_proto` VALUES ('91569', 'Helm der Vernichtung+9', 'Helm der Vernichtung+9', '2', '1', '0', '1', '0', '0', '2', '', '0', '0', '0', '0', '0', '15', '1', '115', '0', '0', '17', '50', '0', '0', '0', '0', '0', '13', '0', '0', '0', '113', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '0', '0', '0');
  INSERT INTO `item_proto` VALUES ('91570', 'Gepanzeter Helm+0', 'Gepanzeter Helm+0', '2', '1', '0', '1', '0', '0', '2', '', '0', '0', '91571', '900', '0', '15', '1', '105', '0', '0', '27', '3', '0', '0', '0', '0', '0', '13', '0', '0', '0', '57', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '0', '0', '0');
  INSERT INTO `item_proto` VALUES ('91571', 'Gepanzeter Helm+1', 'Gepanzeter Helm+1', '2', '1', '0', '1', '0', '0', '2', '', '0', '0', '91572', '901', '0', '15', '1', '105', '0', '0', '27', '5', '0', '0', '0', '0', '0', '13', '0', '0', '0', '63', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '0', '0', '0');
  INSERT INTO `item_proto` VALUES ('91572', 'Gepanzeter Helm+2', 'Gepanzeter Helm+2', '2', '1', '0', '1', '0', '0', '2', '', '0', '0', '91573', '902', '0', '15', '1', '105', '0', '0', '27', '8', '0', '0', '0', '0', '0', '13', '0', '0', '0', '67', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '0', '0', '0');
  INSERT INTO `item_proto` VALUES ('91573', 'Gepanzeter Helm+3', 'Gepanzeter Helm+3', '2', '1', '0', '1', '0', '0', '2', '', '0', '0', '91574', '903', '0', '15', '1', '105', '0', '0', '27', '10', '0', '0', '0', '0', '0', '13', '0', '0', '0', '72', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '0', '0', '0');
  INSERT INTO `item_proto` VALUES ('91574', 'Gepanzeter Helm+4', 'Gepanzeter Helm+4', '2', '1', '0', '1', '0', '0', '2', '', '0', '0', '91575', '904', '0', '15', '1', '105', '0', '0', '27', '13', '0', '0', '0', '0', '0', '13', '0', '0', '0', '79', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '0', '0', '0');
  INSERT INTO `item_proto` VALUES ('91575', 'Gepanzeter Helm+5', 'Gepanzeter Helm+5', '2', '1', '0', '1', '0', '0', '2', '', '0', '0', '91576', '905', '0', '15', '1', '105', '0', '0', '27', '15', '0', '0', '0', '0', '0', '13', '0', '0', '0', '85', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '0', '0', '0');
  INSERT INTO `item_proto` VALUES ('91576', 'Gepanzeter Helm+6', 'Gepanzeter Helm+6', '2', '1', '0', '1', '0', '0', '2', '', '0', '0', '91577', '906', '0', '15', '1', '105', '0', '0', '27', '20', '0', '0', '0', '0', '0', '13', '0', '0', '0', '91', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '0', '0', '0');
  INSERT INTO `item_proto` VALUES ('91577', 'Gepanzeter Helm+7', 'Gepanzeter Helm+7', '2', '1', '0', '1', '0', '0', '2', '', '0', '0', '91578', '907', '0', '15', '1', '105', '0', '0', '27', '25', '0', '0', '0', '0', '0', '13', '0', '0', '0', '98', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '0', '0', '0');
  INSERT INTO `item_proto` VALUES ('91578', 'Gepanzeter Helm+8', 'Gepanzeter Helm+8', '2', '1', '0', '1', '0', '0', '2', '', '0', '0', '91579', '908', '0', '15', '1', '105', '0', '0', '27', '35', '0', '0', '0', '0', '0', '13', '0', '0', '0', '103', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '0', '0', '0');
  INSERT INTO `item_proto` VALUES ('91579', 'Gepanzeter Helm+9', 'Gepanzeter Helm+9', '2', '1', '0', '1', '0', '0', '2', '', '0', '0', '0', '0', '0', '15', '1', '105', '0', '0', '27', '50', '0', '0', '0', '0', '0', '13', '0', '0', '0', '113', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '0', '0', '0');
  INSERT INTO `item_proto` VALUES ('91580', 'Helm der Wut+0', 'Helm der Wut+0', '2', '1', '0', '1', '0', '0', '2', '', '0', '0', '91581', '900', '0', '15', '1', '115', '0', '0', '53', '3', '0', '0', '0', '0', '0', '13', '0', '0', '0', '57', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '0', '0', '0');
  INSERT INTO `item_proto` VALUES ('91581', 'Helm der Wut+1', 'Helm der Wut+1', '2', '1', '0', '1', '0', '0', '2', '', '0', '0', '91582', '901', '0', '15', '1', '115', '0', '0', '53', '5', '0', '0', '0', '0', '0', '13', '0', '0', '0', '63', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '0', '0', '0');
  INSERT INTO `item_proto` VALUES ('91582', 'Helm der Wut+2', 'Helm der Wut+2', '2', '1', '0', '1', '0', '0', '2', '', '0', '0', '91583', '902', '0', '15', '1', '115', '0', '0', '53', '8', '0', '0', '0', '0', '0', '13', '0', '0', '0', '67', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '0', '0', '0');
  INSERT INTO `item_proto` VALUES ('91583', 'Helm der Wut+3', 'Helm der Wut+3', '2', '1', '0', '1', '0', '0', '2', '', '0', '0', '91584', '903', '0', '15', '1', '115', '0', '0', '53', '10', '0', '0', '0', '0', '0', '13', '0', '0', '0', '72', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '0', '0', '0');
  INSERT INTO `item_proto` VALUES ('91584', 'Helm der Wut+4', 'Helm der Wut+4', '2', '1', '0', '1', '0', '0', '2', '', '0', '0', '91585', '904', '0', '15', '1', '115', '0', '0', '53', '13', '0', '0', '0', '0', '0', '13', '0', '0', '0', '79', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '0', '0', '0');
  INSERT INTO `item_proto` VALUES ('91585', 'Helm der Wut+5', 'Helm der Wut+5', '2', '1', '0', '1', '0', '0', '2', '', '0', '0', '91586', '905', '0', '15', '1', '115', '0', '0', '53', '15', '0', '0', '0', '0', '0', '13', '0', '0', '0', '85', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '0', '0', '0');
  INSERT INTO `item_proto` VALUES ('91586', 'Helm der Wut+6', 'Helm der Wut+6', '2', '1', '0', '1', '0', '0', '2', '', '0', '0', '91587', '906', '0', '15', '1', '115', '0', '0', '53', '20', '0', '0', '0', '0', '0', '13', '0', '0', '0', '91', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '0', '0', '0');
  INSERT INTO `item_proto` VALUES ('91587', 'Helm der Wut+7', 'Helm der Wut+7', '2', '1', '0', '1', '0', '0', '2', '', '0', '0', '91588', '907', '0', '15', '1', '115', '0', '0', '53', '25', '0', '0', '0', '0', '0', '13', '0', '0', '0', '98', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '0', '0', '0');
  INSERT INTO `item_proto` VALUES ('91588', 'Helm der Wut+8', 'Helm der Wut+8', '2', '1', '0', '1', '0', '0', '2', '', '0', '0', '91589', '908', '0', '15', '1', '115', '0', '0', '53', '35', '0', '0', '0', '0', '0', '13', '0', '0', '0', '103', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '0', '0', '0');
  INSERT INTO `item_proto` VALUES ('91589', 'Helm der Wut+9', 'Helm der Wut+9', '2', '1', '0', '1', '0', '0', '2', '', '0', '0', '0', '0', '0', '15', '1', '115', '0', '0', '53', '50', '0', '0', '0', '0', '0', '13', '0', '0', '0', '113', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '0', '0', '0');
  INSERT INTO `item_proto` VALUES ('91590', 'Helm der Verbannung+0', 'Helm der Verbannung+0', '2', '1', '0', '1', '0', '0', '2', '', '0', '0', '91591', '900', '0', '15', '1', '105', '0', '0', '22', '3', '0', '0', '0', '0', '0', '13', '0', '0', '0', '57', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '0', '0', '0');
  INSERT INTO `item_proto` VALUES ('91591', 'Helm der Verbannung+1', 'Helm der Verbannung+1', '2', '1', '0', '1', '0', '0', '2', '', '0', '0', '91592', '901', '0', '15', '1', '105', '0', '0', '22', '5', '0', '0', '0', '0', '0', '13', '0', '0', '0', '63', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '0', '0', '0');
  INSERT INTO `item_proto` VALUES ('91592', 'Helm der Verbannung+2', 'Helm der Verbannung+2', '2', '1', '0', '1', '0', '0', '2', '', '0', '0', '91593', '902', '0', '15', '1', '105', '0', '0', '22', '8', '0', '0', '0', '0', '0', '13', '0', '0', '0', '67', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '0', '0', '0');
  INSERT INTO `item_proto` VALUES ('91593', 'Helm der Verbannung+3', 'Helm der Verbannung+3', '2', '1', '0', '1', '0', '0', '2', '', '0', '0', '91594', '903', '0', '15', '1', '105', '0', '0', '22', '10', '0', '0', '0', '0', '0', '13', '0', '0', '0', '72', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '0', '0', '0');
  INSERT INTO `item_proto` VALUES ('91594', 'Helm der Verbannung+4', 'Helm der Verbannung+4', '2', '1', '0', '1', '0', '0', '2', '', '0', '0', '91595', '904', '0', '15', '1', '105', '0', '0', '22', '13', '0', '0', '0', '0', '0', '13', '0', '0', '0', '79', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '0', '0', '0');
  INSERT INTO `item_proto` VALUES ('91595', 'Helm der Verbannung+5', 'Helm der Verbannung+5', '2', '1', '0', '1', '0', '0', '2', '', '0', '0', '91596', '905', '0', '15', '1', '105', '0', '0', '22', '15', '0', '0', '0', '0', '0', '13', '0', '0', '0', '85', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '0', '0', '0');
  INSERT INTO `item_proto` VALUES ('91596', 'Helm der Verbannung+6', 'Helm der Verbannung+6', '2', '1', '0', '1', '0', '0', '2', '', '0', '0', '91597', '906', '0', '15', '1', '105', '0', '0', '22', '20', '0', '0', '0', '0', '0', '13', '0', '0', '0', '91', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '0', '0', '0');
  INSERT INTO `item_proto` VALUES ('91597', 'Helm der Verbannung+7', 'Helm der Verbannung+7', '2', '1', '0', '1', '0', '0', '2', '', '0', '0', '91598', '907', '0', '15', '1', '105', '0', '0', '22', '25', '0', '0', '0', '0', '0', '13', '0', '0', '0', '98', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '0', '0', '0');
  INSERT INTO `item_proto` VALUES ('91598', 'Helm der Verbannung+8', 'Helm der Verbannung+8', '2', '1', '0', '1', '0', '0', '2', '', '0', '0', '91599', '908', '0', '15', '1', '105', '0', '0', '22', '35', '0', '0', '0', '0', '0', '13', '0', '0', '0', '103', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '0', '0', '0');
  INSERT INTO `item_proto` VALUES ('91599', 'Helm der Verbannung+9', 'Helm der Verbannung+9', '2', '1', '0', '1', '0', '0', '2', '', '0', '0', '0', '0', '0', '15', '1', '105', '0', '0', '22', '50', '0', '0', '0', '0', '0', '13', '0', '0', '0', '113', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '0', '0', '0');
  

  Brazaletes o guantes lvl 105 :O.o:

  INSERT INTO `item_proto` VALUES ('91600', 'Zaubererschild+0', 'Zaubererschild+0', '2', '2', '0', '1', '0', '0', '256', '', '0', '0', '91601', '900', '0', '0', '1', '105', '0', '0', '9', '3', '0', '0', '0', '0', '0', '20', '0', '0', '0', '54', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '0', '0', '0');
  INSERT INTO `item_proto` VALUES ('91601', 'Zaubererschild+1', 'Zaubererschild+1', '2', '2', '0', '1', '0', '0', '256', '', '0', '0', '91602', '901', '0', '0', '1', '105', '0', '0', '9', '5', '0', '0', '0', '0', '0', '23', '0', '0', '0', '57', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '0', '0', '0');
  INSERT INTO `item_proto` VALUES ('91602', 'Zaubererschild+2', 'Zaubererschild+2', '2', '2', '0', '1', '0', '0', '256', '', '0', '0', '91603', '902', '0', '0', '1', '105', '0', '0', '9', '8', '0', '0', '0', '0', '0', '26', '0', '0', '0', '60', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '0', '0', '0');
  INSERT INTO `item_proto` VALUES ('91603', 'Zaubererschild+3', 'Zaubererschild+3', '2', '2', '0', '1', '0', '0', '256', '', '0', '0', '91604', '903', '0', '0', '1', '105', '0', '0', '9', '10', '0', '0', '0', '0', '0', '29', '0', '0', '0', '63', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '0', '0', '0');
  INSERT INTO `item_proto` VALUES ('91604', 'Zaubererschild+4', 'Zaubererschild+4', '2', '2', '0', '1', '0', '0', '256', '', '0', '0', '91605', '904', '0', '0', '1', '105', '0', '0', '9', '15', '0', '0', '0', '0', '0', '32', '0', '0', '0', '66', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '0', '0', '0');
  INSERT INTO `item_proto` VALUES ('91605', 'Zaubererschild+5', 'Zaubererschild+5', '2', '2', '0', '1', '0', '0', '256', '', '0', '0', '91606', '905', '0', '0', '1', '105', '0', '0', '9', '13', '0', '0', '0', '0', '0', '35', '0', '0', '0', '69', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '0', '0', '0');
  INSERT INTO `item_proto` VALUES ('91606', 'Zaubererschild+6', 'Zaubererschild+6', '2', '2', '0', '1', '0', '0', '256', '', '0', '0', '91607', '906', '0', '0', '1', '105', '0', '0', '9', '50', '0', '0', '0', '0', '0', '38', '0', '0', '0', '72', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '0', '0', '0');
  INSERT INTO `item_proto` VALUES ('91607', 'Zaubererschild+7', 'Zaubererschild+7', '2', '2', '0', '1', '0', '0', '256', '', '0', '0', '91608', '907', '0', '0', '1', '105', '0', '0', '9', '35', '0', '0', '0', '0', '0', '41', '0', '0', '0', '75', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '0', '0', '0');
  INSERT INTO `item_proto` VALUES ('91608', 'Zaubererschild+8', 'Zaubererschild+8', '2', '2', '0', '1', '0', '0', '256', '', '0', '0', '91609', '908', '0', '0', '1', '105', '0', '0', '9', '25', '0', '0', '0', '0', '0', '44', '0', '0', '0', '77', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '0', '0', '0');
  INSERT INTO `item_proto` VALUES ('91609', 'Zaubererschild+9', 'Zaubererschild+9', '2', '2', '0', '1', '0', '0', '256', '', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '1', '105', '0', '0', '9', '20', '0', '0', '0', '0', '0', '47', '0', '0', '0', '82', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '0', '0', '0');
  INSERT INTO `item_proto` VALUES ('91611', 'Teufelsfaustschild+1', 'Teufelsfaustschild+1', '2', '2', '0', '1', '0', '0', '256', '', '0', '0', '91612', '901', '0', '0', '1', '105', '0', '0', '22', '5', '0', '0', '0', '0', '0', '23', '0', '0', '0', '57', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '0', '0', '0');
  INSERT INTO `item_proto` VALUES ('91610', 'Teufelsfaustschild+0', 'Teufelsfaustschild+0', '2', '2', '0', '1', '0', '0', '256', '', '0', '0', '91611', '900', '0', '0', '1', '105', '0', '0', '22', '3', '0', '0', '0', '0', '0', '20', '0', '0', '0', '54', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '0', '0', '0');
  INSERT INTO `item_proto` VALUES ('91612', 'Teufelsfaustschild+2', 'Teufelsfaustschild+2', '2', '2', '0', '1', '0', '0', '256', '', '0', '0', '91613', '902', '0', '0', '1', '105', '0', '0', '22', '8', '0', '0', '0', '0', '0', '26', '0', '0', '0', '60', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '0', '0', '0');
  INSERT INTO `item_proto` VALUES ('91613', 'Teufelsfaustschild+3', 'Teufelsfaustschild+3', '2', '2', '0', '1', '0', '0', '256', '', '0', '0', '91614', '903', '0', '0', '1', '105', '0', '0', '22', '10', '0', '0', '0', '0', '0', '29', '0', '0', '0', '63', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '0', '0', '0');
  INSERT INTO `item_proto` VALUES ('91614', 'Teufelsfaustschild+4', 'Teufelsfaustschild+4', '2', '2', '0', '1', '0', '0', '256', '', '0', '0', '91615', '904', '0', '0', '1', '105', '0', '0', '22', '13', '0', '0', '0', '0', '0', '35', '0', '0', '0', '66', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '0', '0', '0');
  INSERT INTO `item_proto` VALUES ('91615', 'Teufelsfaustschild+5', 'Teufelsfaustschild+5', '2', '2', '0', '1', '0', '0', '256', '', '0', '0', '91616', '905', '0', '0', '1', '105', '0', '0', '22', '15', '0', '0', '0', '0', '0', '32', '0', '0', '0', '69', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '0', '0', '0');
  INSERT INTO `item_proto` VALUES ('91616', 'Teufelsfaustschild+6', 'Teufelsfaustschild+6', '2', '2', '0', '1', '0', '0', '256', '', '0', '0', '91617', '906', '0', '0', '1', '105', '0', '0', '22', '20', '0', '0', '0', '0', '0', '47', '0', '0', '0', '72', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '0', '0', '0');
  INSERT INTO `item_proto` VALUES ('91617', 'Teufelsfaustschild+7', 'Teufelsfaustschild+7', '2', '2', '0', '1', '0', '0', '256', '', '0', '0', '91618', '907', '0', '0', '1', '105', '0', '0', '22', '25', '0', '0', '0', '0', '0', '44', '0', '0', '0', '75', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '0', '0', '0');
  INSERT INTO `item_proto` VALUES ('91618', 'Teufelsfaustschild+8', 'Teufelsfaustschild+8', '2', '2', '0', '1', '0', '0', '256', '', '0', '0', '91619', '908', '0', '0', '1', '105', '0', '0', '22', '35', '0', '0', '0', '0', '0', '41', '0', '0', '0', '77', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '0', '0', '0');
  INSERT INTO `item_proto` VALUES ('91619', 'Teufelsfaustschild+9', 'Teufelsfaustschild+9', '2', '2', '0', '1', '0', '0', '256', '', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '1', '105', '0', '0', '22', '50', '0', '0', '0', '0', '0', '38', '0', '0', '0', '82', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '0', '0', '0');
  INSERT INTO `item_proto` VALUES ('91620', 'Himmelsschild+0', 'Himmelsschild+0', '2', '2', '0', '1', '0', '0', '256', '', '0', '0', '91621', '900', '0', '0', '1', '105', '0', '0', '3', '3', '0', '0', '0', '0', '0', '20', '0', '0', '0', '54', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '0', '0', '0');
  INSERT INTO `item_proto` VALUES ('91621', 'Himmelsschild+1', 'Himmelsschild+1', '2', '2', '0', '1', '0', '0', '256', '', '0', '0', '91622', '901', '0', '0', '1', '105', '0', '0', '3', '5', '0', '0', '0', '0', '0', '23', '0', '0', '0', '57', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '0', '0', '0');
  INSERT INTO `item_proto` VALUES ('91622', 'Himmelsschild+2', 'Himmelsschild+2', '2', '2', '0', '1', '0', '0', '256', '', '0', '0', '91623', '902', '0', '0', '1', '105', '0', '0', '3', '8', '0', '0', '0', '0', '0', '26', '0', '0', '0', '60', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '0', '0', '0');
  INSERT INTO `item_proto` VALUES ('91623', 'Himmelsschild+3', 'Himmelsschild+3', '2', '2', '0', '1', '0', '0', '256', '', '0', '0', '91624', '903', '0', '0', '1', '105', '0', '0', '3', '10', '0', '0', '0', '0', '0', '29', '0', '0', '0', '63', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '0', '0', '0');
  INSERT INTO `item_proto` VALUES ('91624', 'Himmelsschild+4', 'Himmelsschild+4', '2', '2', '0', '1', '0', '0', '256', '', '0', '0', '91625', '904', '0', '0', '1', '105', '0', '0', '3', '13', '0', '0', '0', '0', '0', '35', '0', '0', '0', '66', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '0', '0', '0');
  INSERT INTO `item_proto` VALUES ('91625', 'Himmelsschild+5', 'Himmelsschild+5', '2', '2', '0', '1', '0', '0', '256', '', '0', '0', '91626', '905', '0', '0', '1', '105', '0', '0', '3', '15', '0', '0', '0', '0', '0', '32', '0', '0', '0', '69', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '0', '0', '0');
  INSERT INTO `item_proto` VALUES ('91626', 'Himmelsschild+6', 'Himmelsschild+6', '2', '2', '0', '1', '0', '0', '256', '', '0', '0', '91627', '906', '0', '0', '1', '105', '0', '0', '3', '20', '0', '0', '0', '0', '0', '47', '0', '0', '0', '72', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '0', '0', '0');
  INSERT INTO `item_proto` VALUES ('91627', 'Himmelsschild+7', 'Himmelsschild+7', '2', '2', '0', '1', '0', '0', '256', '', '0', '0', '91628', '907', '0', '0', '1', '105', '0', '0', '3', '25', '0', '0', '0', '0', '0', '44', '0', '0', '0', '75', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '0', '0', '0');
  INSERT INTO `item_proto` VALUES ('91628', 'Himmelsschild+8', 'Himmelsschild+8', '2', '2', '0', '1', '0', '0', '256', '', '0', '0', '91629', '908', '0', '0', '1', '105', '0', '0', '3', '35', '0', '0', '0', '0', '0', '41', '0', '0', '0', '77', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '0', '0', '0');
  INSERT INTO `item_proto` VALUES ('91629', 'Himmelsschild+9', 'Himmelsschild+9', '2', '2', '0', '1', '0', '0', '256', '', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '1', '105', '0', '0', '3', '50', '0', '0', '0', '0', '0', '38', '0', '0', '0', '82', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '0', '0', '0');
  INSERT INTO `item_proto` VALUES ('91630', 'Bruderschaftsschild+0', 'Bruderschaftsschild+0', '2', '2', '0', '1', '0', '0', '256', '', '0', '0', '91631', '900', '0', '0', '1', '105', '0', '0', '12', '3', '0', '0', '0', '0', '0', '20', '0', '0', '0', '54', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '0', '0', '0');
  INSERT INTO `item_proto` VALUES ('91631', 'Bruderschaftsschild+1', 'Bruderschaftsschild+1', '2', '2', '0', '1', '0', '0', '256', '', '0', '0', '91632', '901', '0', '0', '1', '105', '0', '0', '12', '5', '0', '0', '0', '0', '0', '23', '0', '0', '0', '57', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '0', '0', '0');
  INSERT INTO `item_proto` VALUES ('91632', 'Bruderschaftsschild+2', 'Bruderschaftsschild+2', '2', '2', '0', '1', '0', '0', '256', '', '0', '0', '91633', '902', '0', '0', '1', '105', '0', '0', '12', '8', '0', '0', '0', '0', '0', '26', '0', '0', '0', '60', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '0', '0', '0');
  INSERT INTO `item_proto` VALUES ('91633', 'Bruderschaftsschild+3', 'Bruderschaftsschild+3', '2', '2', '0', '1', '0', '0', '256', '', '0', '0', '91634', '903', '0', '0', '1', '105', '0', '0', '12', '10', '0', '0', '0', '0', '0', '29', '0', '0', '0', '63', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '0', '0', '0');
  INSERT INTO `item_proto` VALUES ('91634', 'Bruderschaftsschild+4', 'Bruderschaftsschild+4', '2', '2', '0', '1', '0', '0', '256', '', '0', '0', '91635', '904', '0', '0', '1', '105', '0', '0', '12', '13', '0', '0', '0', '0', '0', '35', '0', '0', '0', '66', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '0', '0', '0');
  INSERT INTO `item_proto` VALUES ('91635', 'Bruderschaftsschild+5', 'Bruderschaftsschild+5', '2', '2', '0', '1', '0', '0', '256', '', '0', '0', '91636', '905', '0', '0', '1', '105', '0', '0', '12', '15', '0', '0', '0', '0', '0', '32', '0', '0', '0', '69', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '0', '0', '0');
  INSERT INTO `item_proto` VALUES ('91636', 'Bruderschaftsschild+6', 'Bruderschaftsschild+6', '2', '2', '0', '1', '0', '0', '256', '', '0', '0', '91637', '906', '0', '0', '1', '105', '0', '0', '12', '20', '0', '0', '0', '0', '0', '47', '0', '0', '0', '72', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '0', '0', '0');
  INSERT INTO `item_proto` VALUES ('91637', 'Bruderschaftsschild+7', 'Bruderschaftsschild+7', '2', '2', '0', '1', '0', '0', '256', '', '0', '0', '91638', '907', '0', '0', '1', '105', '0', '0', '12', '25', '0', '0', '0', '0', '0', '44', '0', '0', '0', '75', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '0', '0', '0');
  INSERT INTO `item_proto` VALUES ('91638', 'Bruderschaftsschild+8', 'Bruderschaftsschild+8', '2', '2', '0', '1', '0', '0', '256', '', '0', '0', '91639', '908', '0', '0', '1', '105', '0', '0', '12', '35', '0', '0', '0', '0', '0', '41', '0', '0', '0', '77', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '0', '0', '0');
  INSERT INTO `item_proto` VALUES ('91639', 'Bruderschaftsschild+9', 'Bruderschaftsschild+9', '2', '2', '0', '1', '0', '0', '256', '', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '1', '105', '0', '0', '12', '50', '0', '0', '0', '0', '0', '38', '0', '0', '0', '82', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '0', '0', '0');
  

  Escudos lvl 105

  INSERT INTO `item_proto` VALUES ('91701', 'Handschuhe des Drachen+1', 'Handschuhe des Drachen+1', '2', '3', '0', '1', '0', '0', '8', '', '0', '0', '91702', '901', '0', '15', '1', '105', '0', '0', '5', '5', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '0', '0', '0');
  INSERT INTO `item_proto` VALUES ('91702', 'Handschuhe des Drachen+2', 'Handschuhe des Drachen+2', '2', '3', '0', '1', '0', '0', '8', '', '0', '0', '91703', '902', '0', '15', '1', '105', '0', '0', '5', '8', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '0', '0', '0');
  INSERT INTO `item_proto` VALUES ('91703', 'Handschuhe des Drachen+3', 'Handschuhe des Drachen+3', '2', '3', '0', '1', '0', '0', '8', '', '0', '0', '91704', '903', '0', '15', '1', '105', '0', '0', '5', '10', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '0', '0', '0');
  INSERT INTO `item_proto` VALUES ('91704', 'Handschuhe des Drachen+4', 'Handschuhe des Drachen+4', '2', '3', '0', '1', '0', '0', '8', '', '0', '0', '91705', '904', '0', '15', '1', '105', '0', '0', '5', '13', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '0', '0', '0');
  INSERT INTO `item_proto` VALUES ('91705', 'Handschuhe des Drachen+5', 'Handschuhe des Drachen+5', '2', '3', '0', '1', '0', '0', '8', '', '0', '0', '91706', '905', '0', '15', '1', '105', '0', '0', '5', '15', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '0', '0', '0');
  INSERT INTO `item_proto` VALUES ('91706', 'Handschuhe des Drachen+6', 'Handschuhe des Drachen+6', '2', '3', '0', '1', '0', '0', '8', '', '0', '0', '91707', '906', '0', '15', '1', '105', '0', '0', '5', '20', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '0', '0', '0');
  INSERT INTO `item_proto` VALUES ('91707', 'Handschuhe des Drachen+7', 'Handschuhe des Drachen+7', '2', '3', '0', '1', '0', '0', '8', '', '0', '0', '91708', '907', '0', '15', '1', '105', '0', '0', '5', '25', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '0', '0', '0');
  INSERT INTO `item_proto` VALUES ('91708', 'Handschuhe des Drachen+8', 'Handschuhe des Drachen+8', '2', '3', '0', '1', '0', '0', '8', '', '0', '0', '91709', '908', '0', '15', '1', '105', '0', '0', '5', '35', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '0', '0', '0');
  INSERT INTO `item_proto` VALUES ('91709', 'Handschuhe des Drachen+9', 'Handschuhe des Drachen+9', '2', '3', '0', '1', '0', '0', '8', '', '0', '0', '0', '0', '0', '15', '1', '105', '0', '0', '5', '50', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '0', '0', '0');
  INSERT INTO `item_proto` VALUES ('91710', 'Handschuhe des Kriegs+0', 'Handschuhe des Kriegs+0', '2', '3', '0', '1', '0', '0', '8', '', '0', '0', '91711', '900', '0', '15', '1', '105', '0', '0', '56', '3', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '0', '0', '0');
  INSERT INTO `item_proto` VALUES ('91711', 'Handschuhe des Kriegs+1', 'Handschuhe des Kriegs+1', '2', '3', '0', '1', '0', '0', '8', '', '0', '0', '91712', '901', '0', '15', '1', '105', '0', '0', '56', '5', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '0', '0', '0');
  INSERT INTO `item_proto` VALUES ('91712', 'Handschuhe des Kriegs+2', 'Handschuhe des Kriegs+2', '2', '3', '0', '1', '0', '0', '8', '', '0', '0', '91713', '902', '0', '15', '1', '105', '0', '0', '56', '8', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '0', '0', '0');
  INSERT INTO `item_proto` VALUES ('91713', 'Handschuhe des Kriegs+3', 'Handschuhe des Kriegs+3', '2', '3', '0', '1', '0', '0', '8', '', '0', '0', '91714', '903', '0', '15', '1', '105', '0', '0', '56', '10', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '0', '0', '0');
  INSERT INTO `item_proto` VALUES ('91714', 'Handschuhe des Kriegs+4', 'Handschuhe des Kriegs+4', '2', '3', '0', '1', '0', '0', '8', '', '0', '0', '91715', '904', '0', '15', '1', '105', '0', '0', '56', '13', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '0', '0', '0');
  INSERT INTO `item_proto` VALUES ('91715', 'Handschuhe des Kriegs+5', 'Handschuhe des Kriegs+5', '2', '3', '0', '1', '0', '0', '8', '', '0', '0', '91716', '905', '0', '15', '1', '105', '0', '0', '56', '15', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '0', '0', '0');
  INSERT INTO `item_proto` VALUES ('91716', 'Handschuhe des Kriegs+6', 'Handschuhe des Kriegs+6', '2', '3', '0', '1', '0', '0', '8', '', '0', '0', '91717', '906', '0', '15', '1', '105', '0', '0', '56', '20', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '0', '0', '0');
  INSERT INTO `item_proto` VALUES ('91717', 'Handschuhe des Kriegs+7', 'Handschuhe des Kriegs+7', '2', '3', '0', '1', '0', '0', '8', '', '0', '0', '91718', '907', '0', '15', '1', '105', '0', '0', '56', '25', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '0', '0', '0');
  INSERT INTO `item_proto` VALUES ('91718', 'Handschuhe des Kriegs+8', 'Handschuhe des Kriegs+8', '2', '3', '0', '1', '0', '0', '8', '', '0', '0', '91719', '908', '0', '15', '1', '105', '0', '0', '56', '35', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '0', '0', '0');
  INSERT INTO `item_proto` VALUES ('91719', 'Handschuhe des Kriegs+9', 'Handschuhe des Kriegs+9', '2', '3', '0', '1', '0', '0', '8', '', '0', '0', '0', '0', '0', '15', '1', '105', '0', '0', '56', '50', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '0', '0', '0');
  INSERT INTO `item_proto` VALUES ('91720', 'Handschuhe der EXP+0', 'Handschuhe der EXP+0', '2', '3', '0', '1', '0', '0', '8', '', '0', '0', '91721', '900', '0', '15', '1', '105', '0', '0', '43', '3', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '0', '0', '0');
  INSERT INTO `item_proto` VALUES ('91721', 'Handschuhe der EXP+1', 'Handschuhe der EXP+1', '2', '3', '0', '1', '0', '0', '8', '', '0', '0', '91722', '901', '0', '15', '1', '105', '0', '0', '43', '5', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '0', '0', '0');
  INSERT INTO `item_proto` VALUES ('91722', 'Handschuhe der EXP+2', 'Handschuhe der EXP+2', '2', '3', '0', '1', '0', '0', '8', '', '0', '0', '91723', '902', '0', '15', '1', '105', '0', '0', '43', '8', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '0', '0', '0');
  INSERT INTO `item_proto` VALUES ('91723', 'Handschuhe der EXP+3', 'Handschuhe der EXP+3', '2', '3', '0', '1', '0', '0', '8', '', '0', '0', '91724', '903', '0', '15', '1', '105', '0', '0', '43', '10', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '0', '0', '0');
  INSERT INTO `item_proto` VALUES ('91724', 'Handschuhe der EXP+4', 'Handschuhe der EXP+4', '2', '3', '0', '1', '0', '0', '8', '', '0', '0', '91725', '904', '0', '15', '1', '105', '0', '0', '43', '13', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '0', '0', '0');
  INSERT INTO `item_proto` VALUES ('91725', 'Handschuhe der EXP+5', 'Handschuhe der EXP+5', '2', '3', '0', '1', '0', '0', '8', '', '0', '0', '91726', '905', '0', '15', '1', '105', '0', '0', '43', '15', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '0', '0', '0');
  INSERT INTO `item_proto` VALUES ('91726', 'Handschuhe der EXP+6', 'Handschuhe der EXP+6', '2', '3', '0', '1', '0', '0', '8', '', '0', '0', '91727', '906', '0', '15', '1', '105', '0', '0', '43', '20', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '0', '0', '0');
  INSERT INTO `item_proto` VALUES ('91727', 'Handschuhe der EXP+7', 'Handschuhe der EXP+7', '2', '3', '0', '1', '0', '0', '8', '', '0', '0', '91728', '907', '0', '15', '1', '105', '0', '0', '43', '25', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '0', '0', '0');
  INSERT INTO `item_proto` VALUES ('91728', 'Handschuhe der EXP+8', 'Handschuhe der EXP+8', '2', '3', '0', '1', '0', '0', '8', '', '0', '0', '91729', '908', '0', '15', '1', '105', '0', '0', '43', '35', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '0', '0', '0');
  INSERT INTO `item_proto` VALUES ('91729', 'Handschuhe der EXP+9', 'Handschuhe der EXP+9', '2', '3', '0', '1', '0', '0', '8', '', '0', '0', '0', '0', '0', '15', '1', '105', '0', '0', '43', '50', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '0', '0', '0');
  INSERT INTO `item_proto` VALUES ('91730', 'Handschuhe der Def+0', 'Handschuhe der Def+0', '2', '3', '0', '1', '0', '0', '8', '', '0', '0', '91731', '900', '0', '15', '1', '105', '0', '0', '73', '3', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '0', '0', '0');
  INSERT INTO `item_proto` VALUES ('91731', 'Handschuhe der Def+1', 'Handschuhe der Def+1', '2', '3', '0', '1', '0', '0', '8', '', '0', '0', '91732', '901', '0', '15', '1', '105', '0', '0', '73', '5', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '0', '0', '0');
  INSERT INTO `item_proto` VALUES ('91732', 'Handschuhe der Def+2', 'Handschuhe der Def+2', '2', '3', '0', '1', '0', '0', '8', '', '0', '0', '91733', '902', '0', '15', '1', '105', '0', '0', '73', '8', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '0', '0', '0');
  INSERT INTO `item_proto` VALUES ('91733', 'Handschuhe der Def+3', 'Handschuhe der Def+3', '2', '3', '0', '1', '0', '0', '8', '', '0', '0', '91734', '903', '0', '15', '1', '105', '0', '0', '73', '10', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '0', '0', '0');
  INSERT INTO `item_proto` VALUES ('91734', 'Handschuhe der Def+4', 'Handschuhe der Def+4', '2', '3', '0', '1', '0', '0', '8', '', '0', '0', '91735', '904', '0', '15', '1', '105', '0', '0', '73', '13', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '0', '0', '0');
  INSERT INTO `item_proto` VALUES ('91735', 'Handschuhe der Def+5', 'Handschuhe der Def+5', '2', '3', '0', '1', '0', '0', '8', '', '0', '0', '91736', '905', '0', '15', '1', '105', '0', '0', '73', '15', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '0', '0', '0');
  INSERT INTO `item_proto` VALUES ('91736', 'Handschuhe der Def+6', 'Handschuhe der Def+6', '2', '3', '0', '1', '0', '0', '8', '', '0', '0', '91737', '906', '0', '15', '1', '105', '0', '0', '73', '20', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '0', '0', '0');
  INSERT INTO `item_proto` VALUES ('91737', 'Handschuhe der Def+7', 'Handschuhe der Def+7', '2', '3', '0', '1', '0', '0', '8', '', '0', '0', '91738', '907', '0', '15', '1', '105', '0', '0', '73', '25', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '0', '0', '0');
  INSERT INTO `item_proto` VALUES ('91738', 'Handschuhe der Def+8', 'Handschuhe der Def+8', '2', '3', '0', '1', '0', '0', '8', '', '0', '0', '91739', '908', '0', '15', '1', '105', '0', '0', '73', '35', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '0', '0', '0');
  INSERT INTO `item_proto` VALUES ('91739', 'Handschuhe der Def+9', 'Handschuhe der Def+9', '2', '3', '0', '1', '0', '0', '8', '', '0', '0', '0', '0', '0', '15', '1', '105', '0', '0', '73', '50', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '-1', '0', '0', '0');
  

  Espero les sirvan
  los podran ver en el client by sandoz94
  los sake del instant xD asi que de ninguna pag
  tambien espero que me den gacias

 • Con las querys solo no se hace nada -.-

 • Estas queries solo serviran para aquellos clientes que tengan implementados estos item, pero para aquellos clientes que no tengan los archivos no vale de nada :bah:

 • **ya yo iva a decir te me adelantaste pero ya veo que te adelantaste mal y te caiste por el camino _xD_ _xD_ _xD_

  weno ahorita mismo las publico completo para que las implemente en sus cliente me pongo trabajar

  aqui tengo las piedras apra el que las quiera

  Piedras Listas para Implmentar**

 • alrato pongo los tga y lo demas _xD_ _xD_

 • GRAXIAS ME HA SERVIDO MUCHO GRAXX SI PODRIAS POSTEAR LOS MAPAS ASI = XD
  :in-love: :in-love: :in-love: :in-love: :in-love: :in-love: :in-love: :in-love: :wiii: :wiii: :wiii: :wiii: :wiii: :wiii:

 • pero deja las gracias 😛

 • Aqui el trabajo no se hace por recibir solo un gracias, se hace para ayudar vale 😉
  Y que mapas quieres cucullo?

 • jajaja exelente estos items lo tiene guabina son el brazalete de exp un escudo con 30mh xD y otro hay 😃

 • los mapas de el istan de compute osea la carpera del la base de cada mapa y del cliente y ya solo los archivos!!!

Log in to reply